lijn

LidgeldChiro uniform

Het jaarlijkse lidgeld voor onze Chiro bedraagt €33,00. Met dit geld sluiten we via chiro nationaal een verzekering af, kopen we spelmateriaal en zorgen we er voor dat de chiro goed kan draaien. Voor jongens dient het lidgeld gestort te worden op BE48 7310 3689 4327 en voor meisjes op BE64 7332 4507 2752 met de mededeling ‘lidgeld naam+afdeling’. De deadline voor de leden die de eerste zondagen van het jaar starten is 30 september, vroeger mag zeker ook! Indien je pas later in het jaar voor het eerst komt, dien je ten laatste 21 dagen (dus 3 weken) na je eerste zondag het lidgeld over te schrijven. Als je een uitpas met kansentarief hebt, betaal je slechts 6 euro. Moest er toch nog een ander probleem zijn, mag je gerust een leiding of vb aanspreken!

 
Uniform

‘Ma, mag ik een uniform hebben?’ Het is een vraag die je zoon of dochter al stelde of die binnenkort komen zal. Waarom dragen chiromensen eigen kledij? Waarom allemaal gelijk? Hoeveel kost dat? Waar kan je zo’n ding kopen? Zijn de kleren ‘eerlijk’ gefabriceerd? Enkele vragen waarop wij graag antwoorden. Vanaf Rakwi’s vragen we om stilletjes aan een uniform aan te doen. Alle Chiro’s in Vlaanderen vinden dit belangrijk omdat onze bewegingskledij een uitdrukking is van onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook tegenkomt, op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de Ardennen, je kunt ons aan onze kledij herkennen. Blauwe hemden (en sweaters), beige broekjes, broekrokjes of rokken, rode T-shirts, het zijn symbolen van diezelfde grote chirofamilie. Ons samenkomen in die kledij verwijst naar die grote groep, naar dezelfde idealen en dromen voor onze wereld.

Dat ons speelse uniform, eigenlijk spreken we liever over chirokledij, ook uitdrukking is van een vorm van ‘gelijkwaardigheid’, spreekt voor zich. Dezelfde outfit zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer.

 

De chirokledij is niet duur. Een volledig assortiment, sweater, broek of rok, hemd, T-shirt, kost afhankelijk van de maat +/- 90 euro voor de kleinsten, +/- 110 euro voor de grootsten. Daarnaast is er ook randkledij die niet bij de bewegingskledij hoort, bvb. een regenjasje met reflecterende veiligheidsstrips, een buffke, … en ja zelfs onderbroeken!

 

Chiro laat de chirokledij produceren door bedrijven die een eerlijke prijs aan de arbeid(st)ers betalen. Aan de werkgever werd gevraagd een protocol te ondertekenen waarbij ze verklaren de sociale rechten van de werknemers te eerbiedigen. Zowel bij het ontwerp, de keuze van de materialen als bij de productie van de chirokledij wordt er voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen chirokledij moet tegen een stootje kunnen.

Waar kan je nu een uniform kopen? Wel we geven u de adressen en openingsuren van de dichtstbijzijnde Chirowinkels. De Chirowinkel heet ʻde banierʼ en los van het assortiment Chiroartikelen is het ook een heel goede winkel voor gezelschapsspelen, knutselgerief en speelartikelen (zoals bv. circusattributen). Een bezoekje waard ook al bent u niet op zoek naar een uniform dus! U kan de banier ook virtueel bezoeken via www.debanier.be.

 

De Banier Mechelen
O.L.Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen
Openingsuren:
ma t.e.m. za: 9u30-13u00 / 13u30-18u00

De Banier Antwerpen
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
Openingsuren:
ma t.e.m. za: 9u30-13u00 / 13u30-18u00

De Banier Heist-op-den-Berg
Bergstraat 34, 2220 Heist-op-den-Berg
Openingsuren:
ma t.e.m. za: 9u30-13u00 / 13u30-18u00

 

Voor de snelle groeiers onder ons hebben we als Chiro nog een betere oplossing aan te bieden. Vraag gewoon aan de leiding eens of we niet nog wat kledij in onze voorraad te vinden is. Je krijgt dit gratis mee en wanneer het terug te klein geworden is, kan je het gewoon teruggeven. Van oud tot jong nodigen we iedereen dan ook uit om hun te klein-geworden spullen te doneren aan onze kledingvoorraad!

 
VerzekeringVerzekering

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de Chiro. Niet alles wat in de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in chiroverband.

 
Waarvoor is men in de Chiro verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid: 

Wanneer iemand een fout begaat, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg, kan men beroep doen op de Burgerlijke Aansprakelijkheid. De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de Familiale Polis (dus de Familiale van het slachtoffer). De leiding is door de chiropolis verzekerd tot 14 873.611,49 euro voor lichamelijke schade en 743 680,57 euro voor stoffelijke schade per ongeval.

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de chiropolis, maar wel van je eigen Familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij zulke schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 175 euro. Als je geen Familiale polis hebt, zal de chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de Familiale polis, dus met een vrijstelling van 175 euro die je zelf moet betalen.

 
Ongevallenverzekering:

Het betreft hier de aantasting van de lichamelijke gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis. De waarborg bedraagt maximaal 24 789,35 euro per ongeval bovenop de tussenkomst van de mutualiteit De terugbetaling werkt, voor zover de medische behandeling door het Riziv wordt erkend.Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar de verzekeringsmakelaar van Chiro: IC verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt . Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw ziekenkas. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dat door naar  IC verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt , met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Apothekerskosten kunnen ingediend worden met formulier BVACN (voorheen 704N).
Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Brillen zijn niet verzekerd, tenzij de bril brak tijdens een activiteit (maximaal 247,89 euro). Voor tandprothesen wordt per tand maximaal 371,84 euro terugbetaald, met een maximum totaal van 1.487,36 euro.

 
Materiële schade:

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de chiropolis. Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou.

 

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds de volledige polis doornemen op onderstaande link:
http://www.chiro.be/administratie/verzekeringen

Klik hier om het medisch getuigschrift te downloaden
Klik hier om een lege medische fiche te downloaden

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring