lijn

Sgol

Sint-Gummarus oud-Leden
 
Beste SGOL’ers,
 
Zoals velen van jullie al gehoord en gelezen zullen hebben in voorgaande berichten is de SGOL-werking een nieuw imago aan het creëren geruggesteund door een nieuwe generatie oud-leiding dat nieuw leven in de brouwerij wil brengen voor iedereen die deel uitmaakt van onze rijke Chiro-geschiedenis. SGOL kan u beschouwen als zijnde “Sint-Gummarus Oud Leiding” moest u dit fenomeen nog niet kennen.
 
U zal zich dan misschien wel de vraag stellen: ‘Wie zit er verscholen achter die zogenaamde werking?’ Dat is een mix van jong en oud(er) talent met niemand minder dan Patrick Cool (de sterke man achter de constructie van onze nieuwe lokalen), Harald Boschmans (die in het verleden en vandaag nog steeds bij alle SGOLLERS bekend staat als de algemene contactpersoon), Joeri Michielsen (hijzelf en zijn broer Bert staan erom gekend om veel brandjes te blussen in hun professionele carrière) Jeroen Boets (jongste telg van een familie die Chiro ademt en in deze structuur de gegevens up-to-date houdt van ieder lid dat deel uitmaakt van SGOL), Tom Dufour (ook wel gekend als zijnde ‘dominator’ en zelfs na gestopt te zijn als leider een actieve rol binnen het gewest vertolkt) en Wouter De Roover (die pogingen onderneemt om via verfrissende tekstjes de SGOL-werking een duwtje in de rug te geven). Alsof dat nog niet genoeg is, worden we achter de coulissen vakkundig bijgestaan door Pol Mariën en Joe Mijlemans die zoals jullie allen zullen weten monumenten op zichzelf zijn binnen onze Chiro.
 
Met dit gezegd zijnde, is het dan ook evident dat we binnen dit kader activiteiten willen organiseren voor jullie dierbaren waarbij we iedereen binnen SGOL voor willen warm maken. Deze kan u in detail terugvinden onder het tabblad ‘activiteiten’.
 
We hopen alleszins dat we jullie veel plezier en genot kunnen schenken in een jaar waarin we ons 75-jarig bestaan met veel glitter en glamour hebben kunnen vieren. Wees dus allen welgekomen en tot binnenkort!
 
De SGOL-ploeg

 
 

Sint Gummarus Oud Leden

Groenendaellaan 10 – 2500 Lier

Tel: 0473 48 87 55

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring