lijn

Uit de oude doos

Chiro is er niet van vandaag op morgen gekomen, zowel op nationaal vlak als lokaal vlak hebben onze twee Chiro’s een lange geschiedenis. We beginnen met de oudste van de twee, de jongens van Sint Gummarus.
 
E.H. Van Aken, toenmalig onderpastoor van parochie St. Gummarus, oordeelde in 1942 dat het zondagspatronaat, de toenmalige Lierse jongerenwerking, verouderd was en zocht naar vernieuwing. “Chiro nationaal” bestond sinds 1934 en leek hem een ideale oplossing. Het was in de vooravond van woensdag 27 mei 1942, in volle oorlogsjaren, dat een zevental jongens tussen 12 en 15 jaar, samen met een drietal leiders, waaronder de eerste groepsleider André van In, bijeenkwamen en dat met een enthousiaste “Christus Koning Trouw” Chiro St. Gummarus van start ging. Het was een schot in de roos en korte tijd nadien waren er reeds 80 leden.

 
vlaggendragers

Onder impuls van onze Chiro werden verscheidene nieuwe chirogroepen opgericht op Lisp, te Emblem, te Kessel, te Berlaar-Heikant en te Wommelgem. De toekomstige leiders van die groepen liepen eerst bij ons stage.

In 1963 ontstond vanuit onze chiro de jongerengemeenschap “Jokonta”, in eerste instantie bedoeld voor jongeren die niet bij een jeugdbeweging waren aangesloten of voor jongeren die geen leider wensten te worden. Er werden binnen Jokonta allerlei activiteiten georganiseerd zoals dans-, quis- en filmavonden, debatten, reizen. In het begin van de jaren ‘70 waren er meer dan 500 leden. Jokonta werd opgedoekt in 1984.

 
Chiro Lier

Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is het onverwachte overlijden van proost E.H. Peeters tijdens een bergtocht met de oudste leden in Zwitserland op 25 juli 1969. E.H Peeters was een vurige en overtuigde proost met een groot chirohart.
 
Een apart hoofdstuk in onze chirogeschiedenis is ongetwijfeld de muziekkapel.Reeds van in de beginperiode werd gestart met het opleiden van klaroenblazers, kort nadien volgden de landsknecht- en marstrommels. In de gouden jaren, tussen 1950 en 1962, marcheerden we meerdere keren per jaar met onze muziekkapel door de straten voor tal van gelegenheden.

 
Groepsfoto

Van 1942 tot 2002 was onze chiro gehuisvest in het legendarische “Kranske” in de Kerkstraat. In 2002 werd de campus van het Kranske spijtig genoeg verkocht en was onze chiro verplicht hun vertrouwde lokalen te verlaten. Het was een afscheid met veel nostalgische gevoelens. Na wat zoekwerk vonden we van 2002 tot 2005 onderdak in een tochtig gebouw op de campus van de Dungelhoefkazerne. Het enige pluspunt was dat we daar een prachtig speelveld ter beschikking hadden.
De parochie H. Hart bood in 2006 de nog leegstaande lokalen aan in de Boomlaarstraat, waar ook chiro H. Hart was gevestigd. Omdat deze lokalen bouwvallig waren verklaard was een totale renovatie noodzakelijk. Onder impuls van boegbeeld Patje (Patrick Cool) en met hulp van gemotiveerde oudleiding (zoals Jan Mijlemans en vele anderen) ouders en leiding werd gestart met de renovatiewerken. Het resultaat is fantastisch, een schoolvoorbeeld van “waar een wil is, is een weg”. We zijn de harde werkers ontzettend en blijvend dankbaar.
Op 19 september 2009 werden de lokalen plechtig geopend, kort nadien werden ook de speelplaats en de meisjeslokalen volledig vernieuwd.

 
Groepsfoto

Chiro H. Hart werd opgericht op 15 oktober 1954 door EH Karel Vermeylen, toenmalig onderpastoor van parochie H. Hart. Louisa Leflot was de eerste groepsleidster.
Met hulp van ouders en leiding werd op grond van de parochie een lokaal gebouwd in de Planeetstraat, waar nu school ’t Spoor is gevestigd.
Met de opbrengsten van ondermeer een jaarlijkse wafelenbak werden de lokalen gefinancierd.
 
De toenmalige buren, de zusters H. Hart van Berlaar die naast de lokalen woonden, hielden soms meer dan een serieus oogje in het zeil. In die beginjaren was er heel wat discipline in de groep: telkens na de zondagnamiddag werd er nog flink wat gemarcheerd en gezongen.

Groepsfoto

De verering van de burchtgravin (een O.L. Vrouwenbeeld met een chirotintje) was een vast gegeven in die tijd. Eind de jaren 70 verhuisde de groep gedwongen naar de oude jongensschool in de Boomlaarstraat, waar Maria en Remi Van Bouwel toen conciërge waren.

 

In 2009 werd op initiatief van Patrick Cool gestart met de renovatie van de lokalen. Ouders, leiding en oudleiding zwoegden mee en op 23 oktober 2010 werden de totaal vernieuwde lokalen, binnen en buiten, plechtig geopend. De renovatie zorgde voor zowel de meisjes als de jongens voor een nieuwe thuis op zondag en leidde tot een exponentiële toename in leden als leiding.

 

In 2011 werd beslist door de voltallige leidingsploeg van de twee Chiro’s  om de jongste afdeling, onze speelclub en onze oudsten, de Aspi’s voortaan als één gemengde afdeling te beschouwen. Zij worden voortaan geleid door een gemengde afdelingsleiding.

 

In 2013 gingen Chiro Heilig Hart en Chiro Sint Gummarus zelfs voor een unicum en organiseerden ze samen het zomerkamp in Neeroeteren.

 

De Chiro en haar geschiedenis is langer en rijker dan elk lid, leider of leidster ooit kan bevatten en zolang er kinderen en jongeren willen samenkomen en het leven “en sa plus verte nouveauté” met elkaar willen beleven, zal deze pagina en Chiro nooit een eindpunt kennen.

 
Als je het ons vraagt? Chiro! 
 
Wordt vervolgd! …

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring