lijn

Ook dat is vakantie… een chirobivak op Linkeroever

Artikel in KERK & LEVEN – LIER CENTRUM EN NOORD-OOST – WEEKKRANT 23 AUGUSTUS JAARGANG 78 – EDITIE 0443

Dit is het tekstje dat pastoor Jan Verheyen geschreven heeft voor het parochieblad na zijn jaarlijks bezoek aan onze kampplaats voor onze kampviering, dit jaar op Linkeroever/Antwerpen.

Ik wist eerlijk gezegd niet goed wat ik hoorde toen vorig jaar op bivak werd meegedeeld dat de Chiromeisjes van het Heilig Hart en de Chirojongens van Sint-Gummarus in 2017 op bivak zouden gaan naar Linkeroever.

Maar ja, het was inderdaad zo. Op 26 juli was ik verwacht, zoals elk jaar om daar eucharistie te gaan vieren. Ik twijfelde nog even: ga ik die 23 kilometers met de fiets doen, neem ik de tram vanuit Boechout of toch maar de auto? Omwille van mijn miskoffer werd het dan toch de auto.En ja, tussen al die appartementenblokken en villa’s, want je waant je met momenten in een Belgische kuststad, zag ik de tenten staan en hing de vlag in de top. En zoals elk jaar was ik verwacht. Even nog de tijd nemen om wat rond te kijken, een babbel met de keukenploeg en een stuk watermeloen en dan me klaarmaken voor de viering. Banken en een tafel werden verhuisd naar buiten, want de zon deed haar best (eigenlijk voor het eerst, daarvoor regen).

Het bivakthema had te maken – hoe kan het anders op de Antwerpse Linkeroever – met Brabo en de reus Antigoon. Mijn bijbelverhaal was dan ook vlug gevonden: de kleine David en de reus Goliath. En Jezus die via Jozef een afstammeling was van koning David. Zoals elk jaar hadden de verschillende afdelingen voorbereidend werk gedaan: waar hadden ze spijt over en waarvoor wilden ze danken.

Op het einde van de viering was er weer de engagementsverklaring van de leiding. Een aantal die er reeds jaren leiding hadden opzitten, vonden dat ze stilaan plaats moesten maken voor nieuwen en ja, die spraken ook hun engagement uit. Ik was de tel wat kwijtgeraakt, maar ik dacht dat ze het nieuwe werkjaar met één leiding minder zouden doen. Maar toch nog altijd een dertigtal die dat engagement op zich nemen. Ik blijf er mij over verwonderen en toch ook niet. Ik ben zelf ook heel wat jaren Chiroleider geweest en eigenlijk zit ik er nog helemaal tussen.

Ik mocht niet met honger huiswaarts keren. Na de maaltijd nog even wat rondgelopen, ook naar het strand van Sint-Anneke, waar ondertussen een afdeling aan het spelen was. Ja, ‘t is vreemd, zo’n kampplaats tussen al die appartementenblokken, maar het had wel iets. Ik dacht zelfs dat ik mensen vanuit hun appartement op de 12de verdieping de viering volgden met hun verrekijker…

Ik heb er weer even heel veel deugd aan gehad om tussen dat Chirovolk te zijn!

Pastoor Jan.

Artikel in PAROCHIEBLAD
 
Op zaterdag 27 mei 2017 omstreeks 17 uur verzamelden leiding, leden, oud-leden en sympathisanten zich in de Sint-Gummaruskerk van Lier voor de viering van 75 jaar Chiro Sint-Gummarus.
 
Het werd een sfeervolle eucharistieviering voorgegaan door een enthousiaste proost Jan Verheyen en opgeluisterd door een Chirozangkoor.
 
De viering stond in het teken van de drie grote Chirowaarden: innerlijkheid, rechtvaardigheid, gaarne zien.
 
De viering in de goedgevulde kerk werd afgesloten met een daverend optreden van de Chiromuziekkapel gevolgd door een verdiend applaus van alle aanwezigen.
 
Na een groepsfoto trok iedereen, met de muziekkapel voorop, in een grote stoet naar de Chirolokalen in de Boomlaarstraat. Daar werd de receptie feestelijk geopend door VB Kris, die de talrijke aanwezigen uitnodigde te genieten van een verfrissend drankje en een lekkere reuze feesttaart.
 
De archieftentoonstelling, met veel zorg samengesteld door oud-leider Jan Mijlemans, werd druk en met veel interesse bekeken.
 
Een geslaagde avond en een heel dikke proficiat voor de jubilerende Chirogroep Sint-Gummarus.
 
Er volgt nog een goed gevuld feestweekend in september 2017 (22, 23 en 24 september) met een Chirocafé, een barbecue, een speelstraat en een familiezoektocht.
Chiro Sint-Gummarus viert 75ste verjaardag

Artikel in Het Laatste Nieuws – Mechelen-Lier van zaterdag 3 juni 2017

De jongens van Chiro Sint-Gummarus vieren hun 75ste verjaardag. Na de feestelijke eucharistieviering in de Sint-Gummaruskerk, geleid door proost Jan Verheyen en opgeluisterd door het Chiro-zangkoor met de fluwelen stemmen, trokken ze in stoet met hun muziekkapel voorop, naar de chirolokalen. Daar kon iedereen genieten van de puike archieftentoonstelling en een verfrissende receptie. “Tijdens de vooravond van woensdag 27 mei 1942 werd Chiro Sint-Gummarus opgestart. Onder hen ook groepsleider André Van In. Er waren meteen 80 leden. Een apart hoofdstuk in de Chirogeschiedenis is de muziekkapel. Van in de beginperiode werd gestart met het opleiden van klaroenblazers en kort nadien volgden

de landsknecht- en martrommels. In de gouden jaren, tussen 1950 en 1962, marcheerden we meerdere keren per jaar door de straten. Van 1942 tot 2002 was onze Chiro gehuisvest in het legendarische ‘Kranske’ dat verkocht werd. De parochie Heilig-Hart bood leegstaande lokalen aan in de Boomlaarstraat waar ook Chiro Heilig-Hart was gevestigd. Onder impuls van Patrick ‘Patje’ Cool en met hulp van gemotiveerde oudleiding zoals Jan ‘Joe’ Mijlemans, ouders en leiding werden op 19 september 2009 de lokalen feestelijk ingehuldigd. Kort nadien werden ook de speelplaats en de meisjeslokalen volledig vernieuwd”, vertelt Pol Mariën die de feestelijkheden coördineert.

Stijlvolle viering van 75 jaar Chiro Sint-Gummarus

Artikel op de website Lier Belicht – zaterdag 27 mei 2017

Met een plechtige eucharistieviering, een optocht door de binnenstad en langs de stadsvesten, een receptie en een retrospectieve tentoonstelling in de clublokalen, werd het 75-jarig bestaan van chiro Sint-Gummarus gevierd. De groep werd opgericht op 27 mei 1942 in aanwezigheid van 7 jongeren tussen 12 en 15 jaar en 3 leiders, w.o. de eerste groepsleider André Van In.

De plechtige eucharistieveiring werd voorgegaan door deken Jan Verheyen, zelf nog lid en leider van de chiro die nog steeds de chirogeest uitdraagt. Terwijl de chirojongeren nauw bij de plechtigheid werden betrokken, was een belangrijke rol weggelegd voor het chirokoor en de muziekkapel. Onder leiding van de indrukwekkende muziekkapel met trommelaars en klaroenblazers én chirovlaggen, stapten ruim 130 leden, oud-leden en sympathisanten mee op naar de chirolokalen in de Boomlaarstraat. Daar werden de aanwezigen – w.o. schepen Rik Verwaest – toegesproken door Kris Wuyts. Met verwijzing naar Bram Vermeulen legde hij er de nadruk op dat de voorbije 75 jaren ‘meerdere stenen in de rivier moesten verlegd worden’.

75 jaar chiro Sint-Gummarus is een verhaal van pieken en dalen, zoals het vertrek uit het vertrouwde Kranske in 2002. Chiro is volgens spreker een manier van leven, van innerlijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap. Gelet op het stijgend aantal leden oogt de toekomst hoopvol. Bij een drankje en 3 reuzentaarten die werden aangevoerd door bakker Johan Hendrickx en op de tonen van een nieuwe mars die speciaal werd uitgevoerd door de muziekkapel, werd menige toast uitgebracht op de toekomst van de groep. Ter plaatse kon nog een bezoek worden gebracht aan de retrospectieve tentoonstelling met een schat aan foto’s, uniformen, publicaties en attributen. Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september volgt nog een lang feestweekend. In het najaar verschijnt het jubileumboek ’75 jaar Chiro Sint-Gummarus’.

Feest met mis, stoet en expositie

Artikel in Gazet van Antwerpen – Nieuws uit uw gemeente – vrijdag 26 mei 2017

Chiro Sint-Gummarus viert zaterdag 27 mei haar 75ste verjaardag. In het najaar volgt nog een groot feestweekend.

“De onderpastoor van de Sint-Gummarusparochie lag in 1942 aan de basis van Chiro Sint-Gummarus. Hij oordeelde destijds dat het zondagspatronaat, de toenmalige Lierse jongerenwerking verouderd was en zocht naar vernieuwing.
Het was in de vooravond van woensdag 27 mei 1942 dat zeven jongens tussen 12 en 15 jaar, samen met een drietal leiders, bijeenkwamen en met een enthousiaste ‘Christus Koning Trouw’ Chiro Sint-Gummarus opstartten”, vertelt Paul Mariën.

Receptie
De viering van de 75ste verjaardag begint zaterdag om 17uur met een eucharistieviering in de Sint-Gummaruskerk. Vervolgens trekken de aanwezigen in stoet en met de muziekkapel voorop naar de chirolokalen in de Boomlaarstraat. Daar vinden een receptie en archief-tentoonstelling plaats waarop iedereen welkom is.

Chiro Sint-Gummarus 75 jaar

Artikel in KERK & LEVEN – LIER CENTRUM EN NOORD-OOST – WEEKKRANT 10 MEI JAARGANG 78 – EDITIE 0443


Het was in de vooravond van woensdag 27 mei 1942, in volle oorlogsjaren, dat een zevental jongens tussen 12 en 15, samen met drie leiders bijeenkwamen en dat met een enthousiaste ‘Christus Koning Trouw’ Chiro Sint-Gummarus van start ging.

Chiro Sint-Gummarus viert dus 75 jaar in beweging en nodigt iedereen uit op een feestelijke eucharistieviering op zaterdag 27 mei 2017 om 17u in de Sint-Gummaruskerk. Na een historische groepsfoto trekken we in stoet naar de chirolokalen met de muziekkapel voorop. Daar kunnen we genieten van een glaasje en een lekkere feesttaart.

Op 22, 23 en 24 september 2017 volgt er nog een bruisen feestweekend, waarover later meer. En in het najaar 2017 verschijnt het jubileumboek ’75 jaar Chiro Sint-Gummarus’. Het wordt een bruisend boek boordevol ‘weet-je-nog-datjes’, anekdoten en impressies recht uit het chirohart.

Graag ruimen we in ons Parochieblad plaats in voor de jubilerende chirogroep.

Wat geschiedenis
Chiro is er niet van vandaag op morgen gekomen, zowel op nationaal als op lokaal vlak heeft de Chiro een lange geschiedenis. E.H. Van Aken, toenmalig onderpastoor van parochie Sint-Gummarus, oordeelde in 1942 dat het zondagspatronaat, de toenmalige Lierse jongerenwerking, verouderd was en zocht naar vernieuwing. ‘Chiro Nationaal’ bestond sinds 1934 en leek hem een ideale oplossing. Het was in de vooravond van woensdag 27 mei 1942, in volle oorlogsjaren, dat een zevental jongens tussen 12 en 15, samen met drie leiders, waaronder de eerste groepsleider André Van In, bijeenkwamen en dat met een enthousiaste ‘Christus Koning Trouw’ Chiro Sint-Gummarus van start ging. Het was een moeilijke start in volle oorlogsperiode onder Duits bewind. Maar Chiro Sint-Gummarus zet door en 2 jaar later waren er reeds meer dan 100 leden.


In de periode na de oorlog organiseerde onze Chiro geregeld toneelavonden en speelde enkele succesvolle stukken onder de kundige leiding van Fons Eysermans. E.H. Albert Peeters, toen leraar in het Sint-Gummaruscollege van Lier, werd in 1946 proost. Hij was een bijzondere priester met een uitzonderlijk enthousiasme, een grote openheid en een onnavolgbare wilskracht. Onder impuls van onze Chiro werden verscheidene nieuwe chirgroepen opgericht op Lisp, te Emblem, te Kessel, te Berlaar-Heikant en te Wommelgem. De toekomstige leiders van die groepen eerst bij ons stage.

In 1963 ontstond vanuit onze Chiro de jongerengemeenschap ‘Jokonta’, in eerste instantie bedoeld voor jongeren die niet bij een jeugdbeweging waren aangesloten of voor jongeren die geen leider wensten te worden. Er werden binnen Jokonta allerlei activiteiten georganiseerd zoals dans-, quiz- en filmavonden, debatten, reizen. In het begin van de jaren ’70 waren er meer dan 500 leden. Jokonta werd opgedoekt in 1984.


Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is het onverwachte overlijden van proost E.H. Peeters tijdens een bergtocht met de oudste leden in Zwitserland op 25 juli 1969. E.H. Peeters was een vurig en overtuigde proost met een groot chirohart.

Een apart hoofdstuk in onze chirogeschiedenis is ongetwijfeld de muziekkapel. Reeds van in de beginperiode werd gestart met het opleiden van klaroenblazers, kort nadien volgenden de landsknecht- en marstrommels. In de gouden jaren, tussen 1950 en 1962, marcheerden we meerdere keren per jaar met onze muziekkapel door de straten voor tal van gelegenheden.

Van 1942 tot 2002 was onze Chiro gehuisvest in het legendarische ‘Kranske’ in de Kerkstraat. In 2002 werd de campus van het Kranske spijtig genoeg verkocht en was onze Chiro verplicht hun vertrouwde lokalen te verlaten. Het was een afscheid met veel nostalgische gevoelens. Na wat zoekwerk vonden we van 2002 tot 2005 onderdak in een tochtig gebouw op de campus van de Dungelhoefkazerne. Het enige pluspunt was dat we daar een prachtig speelveld ter beschikking hadden. De Parochie Heilig Hart bood in 2006 de nog leegstaande lokalen aan in de Boomlaarstraat, waar ook Chiro Heilig Hart gevestigd was. Omdat deze lokalen bouwvallig waren verklaard was een totale renovatie noodzakelijk. Onder impuls van boegbeeld Patje (Patrick Cool) en met hulp van gemotiveerde oud-leiding (zoals Jan Mijlemans en vele anderen), ouders en leiding werd gestart met de renovatiewerken. Het resultaat is fantastisch, een schoolvoorbeeld van ‘waar een wil is, is een weg’. We zijn de harde werkers ontzettend en blijvend dankbaar. In 2011 werd beslist door de voltallige leidingsploeg van de twee chiro’s om de jongste afdeling, onze speelclub, en onze oudsten, de Aspi’s, voortaan als een gemengde afdeling te beschouwen. Zij worden voortaan geleid door een gemengde afdelingsleiding. In 2013 gingen Chiro Heilig Hart en Chiro Sint-Gummarus zelfs voor een unicum en organiseerden zij samen het zomerkamp in Neeroeteren.

De Chirodroom
Ouders en leden vragen zich soms al eens af waarvoor dat allemaal goed is, al die modder op die kleren of weeral een plakker op de knie. Achter de façade van de Chiro zit een visie waar elke leider of leidster zich 100% achter zet en waar geregeld wordt bij stilgestaan. Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, het is eigenlijk een beetje een manier van leven waarin de fameuze Chirodroom centraal staat. De Chirodroom is samen te vatten in drie kernwoorden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.

We vinden dat ieder van ons het verdient om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. En deze kansen willen we aan al onze leden bieden!


Met de waarde innerlijkheid in het achterhoofd gaan we in tegen oppervlakkig leven en overdreven consumeren. We proberen bewuste en doordachte keuzes te maken en te durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om Chiro te doen. Zo leren we ook de mensen en zaken die we dagdagelijks vanzelfsprekend vinden beter te appreciëren. Dat stilstaan maakt ons ook weerbaar en sterk om onze sromen concreet te maken.

Als Chiromeisjes en -jongens komen we op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen wordt geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als groep op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe we kunnen samenleven. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken vol oprechte vriendschappen. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven zo het intuïtieve een belangrijke plaats.

Ieder kind of iedere jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. We vinden het belangrijk dat ieder deze mogelijkheden kan benutten, sterker nog: we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Dat opnemen van verantwoordelijkheid betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. We zien hier een evolutie: van jongs af aan betrekken we onze leden bij het chirogebeuren, en gaandeweg wordt dit meer uitgebouwd. Als Chiro proberen we zelf ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het omringende- en buurtleven, we willen mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de Chiro. Daarom is onze leiding ook maandelijks aanwezig op de Lierse Jeugdraad waar we ons constructief proberen in te zetten voor een jeugdig Lier.

Zit dit alles in een wekelijkse zondag, het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak dat we organiseren tijdens de grote vakantie. Zo’n kamp vraagt een intense voorbereiding van onze leidingsploeg, maar ook van de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen minimaatschappijtjes die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun Chirodroom bouwen.

Veel kon nog geschreven worden want ik kreeg nog fantastisch materiaal aangereikt om nog een paar parochiebladen mee te vullen, maar dat kan natuurlijk niet. Ik geef graag een impressie weer van Tom:

we liepen in korte broek
door bossen velden steden
we trapten leer en blijk
schoten pijlen uit verkorte buizen
we sjorden balken stookten vuur en
vergaten soms dat er nog een wereld was
met ouders school en hobby’s

nu past de korte broek niet meer
maar in ons hoofd dwaalt nog
de jongen voor wie een tent
een huis was als een ander

Jullie zijn alleszins uitgenodigd in de viering op zaterdag 27 mei om 17 uur in de Sint-Gummaruskerk. Dan kan je ervaren dat jongeren in een jeugdbeweging uit het goede hout gesneden zijn! Als je het ons vraagt? Chiro!

Pastoor Jan.

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring