lijn

Verjaardag Yu

Verjaardag Yu

Op 31 januari was Yu jarig. Omdat we haar niet zijn vergeten vierden we dit zondag. Daarbij werd dit filmpje gemaakt.

This entry was posted in Home. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

2017 - 2024 © Chiro Lier - Gemaakt door Lode Tobback - Privacyverklaring