lijn

Kamp 2019

kamp

Kamp 2019 – 20 juli tem 31 juli

Onze Pallieters en Speelclub betalen €90. De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s betalen €125.Elke jongere broer en/of zus krijgt een korting van €10. Dit geld dient VOOR 30 juni op rekeningnummer: BE76 7310 2886 9595 van Chiro Lier gestort te worden met vermelding van de naam en afdeling van je kind

>>> Lees hierover meer op onze kampinformatie-pagina.

 

This entry was posted in Home. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.