lijn

Inschrijvingen

barbecue

Inschrijving 2019- 2020

Het jaarlijkse lidgeld voor onze Chiro bedraagt €30,00. Met dit geld sluiten we via chiro nationaal een verzekering af, kopen we spelmateriaal en zorgen we er voor dat de chiro goed kan draaien. Voor jongens dient het lidgeld gestort te worden op BE48 7310 3689 4327 en voor meisjes op BE64 7332 4507 2752 met de mededeling ‘lidgeld naam + afdeling’. De deadline voor de leden die de eerste zondagen van het jaar starten is 29 september, vroeger mag zeker ook! Indien je pas later in het jaar voor het eerst komt, dien je ten laatste 21 dagen (dus 3 weken) na je eerste zondag het lidgeld over te schrijven.
 
Heb je een UiTPAS? Noteer dan zeker je UiTPASnummer op het inschrijvingsformulier. Je krijgt 25 UiTPASpunten bij de betaling van het lidgeld.
 
Heb je een UiTPAS MET KANSENTARIEF? Dan betaal je slechts 20% van het lidgeld.

 

 

This entry was posted in Home. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.