lijn

Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar

logo chiro

Attest van kinderopvang voor aangifte personenbelasting 2018

Beste ouders, u kan bij de VB’s Koen (voor de jongens) en Brigitte (voor de meisjes) een attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar bekomen. Dit attest kan u dan bij uw aangifte voor de personenbelasting (aanslagjaar 2018) toevoegen.

 

This entry was posted in Home. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.